Innowacyjne inteligentne markizy fotowoltaiczne oraz alternatywne zastosowanie technologii z zakresu BIPV w celu bilansowania energii na poziomie odbiorcy końcowego

Przeprowadzenie prac badawczych i rozwojowych ukierunkowanych na opracowanie innowacyjnych, inteligentnych markiz fotowoltaicznych, stanowiących niezwykle cenny produkt rynkowy, z segmentu nowoczesnej, niekonwencjonalnej energetyki oraz pozyskania wiedzy, która w przyszłości będzie podstawą do opracowania kolejnych innowacyjnych rozwiązań z zakresu technologii BIPV - nowoczesnych elementów architektonicznych, zintegrowanych z panelami fotowoltaicznymi, jak np rolety bądź żaluzje.

"Nowa markiza będzie stanowić bezpośrednią odpowiedź dla osób obecnie zainteresowanych, bądź zakupem zwykłej markizy, bądź montażem tradycyjnych paneli fotowoltaicznych (dachowych lub ziemnych). Obydwie grupy odbiorców poprzez zakup nowej markizy spełnią swoje oczekiwania (zbilansują zapotrzebowanie energetyczne – odpowiednio ocienią przestrzeń bądź wyprodukują prąd), przy czym produkt zapewni im dodatkowe korzyści – osobom poszukującym ocienienia zagwarantuje wytwarzania energii elektrycznej, a klientom zainteresowanym samodzielnością energetyczną dostarczy dodatkowo ochronę przed nadmiernym nasłonecznieniem."

Wartość projektu - 4 538 874,56 zł
Wkład Funduszy Europejskich - 3 270 582,80 zł

Działanie 1.2: „Sektorowe programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Utworzenie zaplecza badawczo-rozwojowego spółki Phoenix Enterprise Sp. z o.o., zorientowanego na prowadzenie prac B+R w obszarze technologii innowacyjnych markiz fotowoltaicznych i innych zastosowań technologii z zakresu BIPV

Celem planowanego do przeprowadzenie projektu jest utworzenie centrum badawczo-rozwojowego w ramach spółki Phoenix Enterprise Sp. z o.o., które wykorzystane będzie do przeprowadzenia prac badawczych i rozwojowych ukierunkowanych na opracowanie innowacyjnych markiz fotowoltaicznych, stanowiących niezwykle cenny produkt rynkowy, z segmentu nowoczesnej, niekonwencjonalnej energetyki. Centrum B+R zostanie pierwotnie wykorzystane do opracowania nowej markizy fotowoltaicznej, jednakże w perspektywie długoterminowej planowane jest kontynuowanie prac B+R w kierunku opracowywania innych, nowoczesnych elementów architektonicznych zintegrowanych z panelami fotowoltaicznymi, jak np. rolety bądź żaluzje.

Wartość projektu - 10 107 437,00 zł zł
Wkład Funduszy Europejskich - 5 194 211, zł

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego